“The Virgin’ s Lover เล่ห์รักบัลลังก์ราชินี”

“ข้าตระหนักดีว่าพระนางทรงอยู่ในอันตราย ซึ่งเป็นอันตรายที่เลวร้ายที่สุด ไม่มีใครเคยเห็นราชวงศ์ง่อนแง่นไร้ความมั่นคงถึงเช่นนี้มาก่อน

กษัตริย์เฮนรี่เองยังไม่เคยถูกบิชอปต่อต้านอย่างเปิดเผยเกินกว่าหนึ่งคน ส่วนราชินีคนก่อนแม้ในช่วงที่แย่ที่สุดของพระนาง ก็ยังมีแค่สองคนที่ต่อต้าน

แต่สำหรับเจ้าหญิงเอลิซาเบธ ทุกคนล้วนตั้งต้นเป็นศัตรูกับพระนางอย่างเปิดเผย

ข้ารู้ว่าทุกอย่างมันเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แล้วอนาคตของเจ้าหญิงก็แสนเปราะบาง แต่สิ่งที่ข้าไม่รู้ก็คือจะทำให้คริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เป็นปึกแผ่นเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นถวายมงกุฎแด่เจ้าหญิงที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ได้อย่างไร”

เซซิล-ที่ปรึกษาอาวุธโสของราชินีเอลิซาเบธ กล่าว
>>>>>พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความขัดแย้งในราชสำนักราชอังกฤษ
ที่นำมาสู่โศกนาฎกรรมที่ยากจะลืมเลือน

ใน—“The Virgin’ s Lover เล่ห์รักบัลลังก์ราชินี”

ฟิลิปปา เกรเกอรี (Philippa Gregory) ผู้เขียน

มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล