พ.ศ. 2562 : เป็นปีที่ 4 ในแผ่นดินรัชกาลที่ 10

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวถึง วิธีนับปีครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ว่า เมื่อเปลี่ยนรัชสมัย เราจะนับปี พ.ศ. ต่อไปเลย ไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นที่มีการเปลี่ยนยุคใหม่ นับเป็นปีที่ 1 ตามรัชกาลใหม่ ซึ่ง ฝรั่งก็จะนับแบบเรา ที่นับ ค.ศ. ต่อไป

“วิธีนับปีครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ของเรา จะนับตั้งแต่ปีแรกของวันที่พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนสวรรคต นับเป็นปีที่ 1 ฉะนั้น รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ มีพระราชอํานาจเต็ม ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งถือเป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ของรัชกาลที่ 10 และพอถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 นับเป็นปีที่ 2 ของรัชกาลปัจจุบัน โดยไม่ต้องรอให้ครบปี และพอถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 นับเป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน และปีนี้ 2562 เป็นปีที่ 4 ใน รัชกาลปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม”


ข้อมูลจาก

ฉบับพิเศษ “บรมราชาภิเษก” สัมภาษณ์ ดร.วิษณุ เครืองาม ในหนังสือพิมพ์มติชน, ข่าวสด วันที่ 3 พฤษภาคม 2562