มันยากที่จะเป็นมลายู

หนังสือ มันยากที่จะเป็นมลายู ของ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ จัดพิมพ์โดย สนพ.มติชน ออกวางจำหน่ายในงานมหกรรมหนังสือ ที่บูธมติชน

“หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู – และอาจรวมถึงความเป็นไทยด้วย – มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวโดยการนิยามของรัฐหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนา แต่มีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง และตามการปรับตัวของผู้คนเพื่อสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในขณะเดียวกันด้วยสไตล์การเขียนของศรยุทธ ผู้มีความสามารถในการเล่าเรื่อง คนอ่านทั่วไปก็อาจไม่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อหรือยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ – จริงๆ แล้วอาจสนุกกับสารพัดเรื่องราวที่เล่าในที่นี้ และบางเรื่องก็อาจดูพิสดาร จุดประกายให้คนอ่านบางคนพิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ตนรับรู้มาในอดีตเกี่ยวกับคนมลายูก็เป็นได้”

(จากคำนำเสนอ เขียนโดย นิติ ภวัครพันธุ์ ในหนังสือ มันยากที่จะเป็นมลายู ของ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ จัดพิมพ์โดย สนพ.มติชน)