เปิดจดหมาย “มารี กีมาร์” เล่าถึงความทุกข์ยากหลังฟอลคอนตาย

"มารี กีมาร์ กับ ฟอลคอล" ภาพฉากหนึ่งจากละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ออกอากาศทางช่อง 3
ภาพสำเนาโดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน (“ภาพจาก หนังสือการเมืองในประวัติศาสตร์ “ขนมหวาน” ของ ท้าวทองกีบม้า “มาดามฟอลคอน” “ขนมไทย” หรือ “ขนมเทศ” สำนักพิมพ์มติชน)
ภาพสำเนาโดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน (“ภาพจาก หนังสือการเมืองในประวัติศาสตร์ “ขนมหวาน” ของ ท้าวทองกีบม้า “มาดามฟอลคอน” “ขนมไทย” หรือ “ขนมเทศ” สำนักพิมพ์มติชน)

จดหมายลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ค.ศ. ๑๗๐๖ (พ.ศ. ๒๒๔๙) ตรงกับรัชกาลของขุนหลวงสรศักดิ์ หรือพระเจ้าเสือ เป็นจดหมายภาษาละตินที่ลงนามโดย D. Guimar de Pina นั้นคือชื่อของมารี กีมาร์ หรือท้าวทองกีบม้าผู้เป็นภรรยาของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เขียนถึงบาทหลวงฝรั่งเศสที่อยู่ ณ ประเทศจีนให้ได้ช่วยกราบบังคมทูลพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ว่า

นับตั้งแต่เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ถึงแก่กรรมแล้ว ชีวิตของนางมีแต่ความทุกข์ยาก ไร้เกียรติและยากจนข้นแค้น จึงขอให้พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ มีพระราชโองการให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสคืนเงินค่าหุ้นของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ที่ได้ลงทุนไว้กับริษัทให้กับตัวนาง

ต้นฉบับจดหมายฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ ณ หอจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส อาจารย์ภูธร ภูมะธน ได้ขอสำเนามา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 4 มีนาคม พ.ศ.2561