บรรยายสาธารณะ “พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา” (โหลดเอกสารบรรยายฟรี)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันเสาร์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ภาคสนาม วัดพระธาตุลำปางหลวง- พระธาตุวัดปงยางคก บ้านของหลุยส์ ที.เลียวโนเวนส์ – บ้านนายห้างป่าไม้บริษัทแองโกลสยาม วิทยากรโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: https://goo.gl/YorCm1
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม: https://goo.gl/GT5r9i

โหลดเอกสารประกอบโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม)

1) จดหมายเหตุเรื่องแผนที่ “สยาม” / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : https://goo.gl/GzyQyG

2) ล้านนาสมัยกรุงธนบุรี และต้นกรุงเทพฯ / สมโชติ อ๋องสกุล : https://goo.gl/qD7LKu

3) ร่องรอยชุมชนโบราณ บนแผ่นดินที่ต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนา / สมโชติ อ๋องสกุล : https://goo.gl/SEuvtj

4) ก่อนที่เวียงจะสร้างเสร็จ / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์ : https://goo.gl/kEJNX5

5) บทบาทของขัตติยนารีในประวัติศาสตร์ล้านนา / สรัสวดี อ๋องสกุล : https://goo.gl/rJtpQi

6) ว่าด้วยปิตาธิปไตยในล้านนา / ชานันท์ ยอดหงษ์ : https://goo.gl/5VVtZ9

7) เส้นทางสันนิษฐานว่าด้วยการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในล้านนา / เพ็ญสุภา สุขคตะ : https://goo.gl/b8WTm4

[ข้อมูลจากเพจ Textbooks Foundation – มูลนิธิโครงการตำราฯ]