ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม

ผัวเดียวเมียเดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม
โดย สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ

เร็วๆ นี้ จาก ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ สำนักพิมพ์มติชน http://www.matichonbook.com/

หนังสือเล่มนี้ ปรับปรุง จาก วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตที่เสนอต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

“การพูดถึงผัวเดียวเมียเดียวในหนังสือเล่มนี้คือความตั้งใจที่จะเล่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เราต่างก็ยอมรับเป็นกรอบกติกาชีวิตโดยไม่เคยเหลียวกลับมาตั้งคำถาม

ไม่ว่าจะปฏิบัติตามได้หรือไม่ก็ตาม ที่มาของมันสามารถอธิบายได้ในทางประวัติศาสตร์ อาจจะไม่ซับซ้อน ทว่าก็ไม่ใช่ง่าย ๆ แค่การอนุวัตตะวันตกหรือรับเอาของนอกเข้ามาปฏิบัติ

ไม่ใช่แค่การบังคับจากหมาป่าตะวันตก

ไม่ใช่แค่ขนบใหม่นี้เป็นของชนชั้นไหนหรือไม่ใช่ของชนชั้นไหน ไม่ใช่แค่เรื่องผลพลอยได้ทางวัฒนธรรมจากการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 แต่ทั้งหมดนี้แยกกันไม่ออก”
(จากคำนำผู้เขียน)