นาคยุดครุฑ

“เพื่อจะบอกว่าความสัมพันธ์ไทย-ลาวในทางปฏิบัติได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากที่ เคยเป็นมาในอดีต และในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “ประวัติศาสตร์” ซึ่งเป็นศาสตร์วิชาการที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อมุมมองของคนที่กำลังดำเนินความสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้นนี้ ควรจะเป็นไปในทิศทางไหน”

กำพล จำปาพันธ์

http://www.matichonbook.com/…/art-an…/978-974-02-1453-3.html