เมื่อจอมพล ป. ตัดสินใจจากแผ่นดินเกิด มุ่งสู่กัมพูชา

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตัดสินใจจากแผ่นดินเกิด มุ่งสู่กัมพูชา

“โดยท่านได้ขับรถซีตรองออกจากทำเนียบพร้อมด้วย พล.ต. บุลศักดิ์ วรรณมาศ นายทหารคนสนิท, นายฉาย วิโรจน์ศิริ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ พ.ต.ท. ชุมพล โลหะชาละ นายตำรวจรักษาความปลอดภัย ในค่ำของวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ นาฬิกา ได้มุ่งหน้าสู่จังหวัดตราด ลงเรือของชาวประมงไปขึ้นที่เกาะกงของกัมพูชา วันรุ่งขึ้นรัฐบาลกัมพูชาได้จัดเรือรบหลวงมารับท่านเดินทางเข้าสู่กรุงพนมเปญ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้ากรุงกัมพูชาและสมเด็จพระบรมราชินี ประดุจแขกเมืองคนสำคัญ”

จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด ณ ชายทะเลแห่งหนึ่งที่กัมพูชา สถานที่แห่งแรกที่ไปถึง หลังออกไปจากประเทศไทย (ภาพจาก หนังสือ “อนุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐”)

(คัดข้อความจากหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐)