เชิญเข้าฟังการประชุมวิชาการระดับชาติ “เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ภาษาไทย ครั้งที่ 1

ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 จะมีการประชุมวิชาการระดับชาติ “เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ภาษาไทย ครั้งที่ 1” เป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล และคณะมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โดยในงานนอกจากจะมีการอภิปรายในหัวข้อ “บริบท 4.0 กับทิศทางการวิจัยภาษา-วรรณกรรมไทยและคติชนวิทยา” แล้ว ยังมีการนำเสนอหัวข้องานวิจัยอีกมากมาย
งานนี้เข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://goo.gl/nLNTW9 จะได้รับหนังสือนวนิยายกับสังคมไทย หรืออาเซียนจากมิติวรรณกรรม โดยรศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร คนละ 1 เล่ม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089 105 9721 และ 081 341 6455