แกะปมจินตนภาพ นาย ก.ศ.ร.กุหลาบแห่งกรุงสยาม

เตรียมพบกับศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษเล่มใหม่
นาย ก.ศ.ร.กุหลาบแห่งกรุงสยาม  เร็วๆนี้

เขียนโดย บุญพิสิฐ ศรีหงส์ โดยปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง ... กุหลาบ: ชนชั้นนำและการสร้างองค์ความรู้ในสยามต้นยุคใหม่ ของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ อ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ และ อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ได้เขียนคำนำเสนอให้กับหนังสือเล่มนี้ จึงขอคัดมาบางส่วนให้อ่านกัน

“…ไม่เพียงบอกเล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ในแง่มุมบางแง่มุมที่ไม่เคยได้ยินกันมาก่อนหรือรับรู้ในวงจำกัด แต่ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่ที่การนำผู้อ่านเข้าไปสู่งานเขียนจำนวนมากที่ไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาก่อนของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค้นพบด้วยความยากเย็นอุตสาหะยิ่ง

บางที ความกระจ่างที่เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า คงอีกไม่นานที่บทบาทและสถานะทางประวัติศาสตร์ของปัญญาชนคนสามัญของไทยอย่าง ก.ศ.ร. กุหลาบ และคนอื่นๆ จะมีพื้นที่ยืนอยู่ในความทรงจำร่วมที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติของไทยอย่างมั่นคง”
(ฉลอง สุนทราวาณิชย์)

“…แต่เป็นเพราะผลงานเรื่องนี้ มีความน่าสนใจ และเปลี่ยนภาพการอธิบาย ก.ศ.ร.กุหลาบอย่างมาก ทั้งนี้เพราะในสมัยแรกเกิดของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศสยาม ต้องถือว่า ก.ศ.ร.กุหลาบ เป็นสามัญชนที่เด่นมากคนหนึ่ง แต่ชื่อเสียงของเขาถูกทำลาย จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นนัก “กุ” หรือปลอมแปลงประวัติศาสตร์ งานของบุญพิสิฐจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่อธิบายว่า การกล่าวหาเช่นนั้น มีความคลาดเคลื่อนอย่างยิ่ง…”
(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ)

(ขนาดหนังสือ 16 จัมโบ้ / 320 บาท / 376 หน้า)