ประกาศผลรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด” รางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ เพื่อเชิดชูวงการนักเขียนและวงการวรรณกรรมของไทย ผู้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดงานแถลงข่าว “ประกาศผลการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14”

โดยมี นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทกวีนิพนธ์และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์  หมวด“กวีนิพนธ์”, ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทนวนิยาย,          นายนิวัฒน์  ธาราพรรค์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์หมวด “นิยายภาพ”, นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทรวมเรื่องสั้น, รศ.สุพรรณี วราทร ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทวรรรณกรรมสำหรับเยาวชนและรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์  หมวด “นวนิยายขนาดสั้น” และ “รวมเรื่องสั้น” และ ศ.กีรติ บุญเจือ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ประเภทสารคดี

ร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้อง Library 1918 โรงแรมดุสิตธานี