ไหว้พระนอน ในคำให้การขุนหลวงหาวัด

จากคำให้การขุนหลวงหาวัด ระบุไว้ว่า

“…พระพุทธไสยาศน์วัดป่าโมกยาวเส้นห้าวา ๑ พระพุทธไสยาศน์วัดพระนอนจักศรียาว ๑๖ วา ๑ พระพุทธไสยาศน์วัดขุนอินทประมูล ๑๘ วา ๑ พระพุทธไสยาศน์วัดโพธ์อรัญญิก ยา ๑๕ วา ๑ พระประทม พระประโทน เปนมหาธาตุใหญ่ อยู่ที่แขวงเมืองนครไชยศรีสององค์รอบฝ่าพระบรมพุทธบาทอยู่เขาสุวรรณบรรพต ๑ พระปัถวีเปนพระบรมพุทธฉาย อยู่ในเงื้อมเขาน้อยยางกรงในป่าแขวงเมืองสระบุรี ๑ สิ่งที่นี้เปนศรีพระนครกรุงศรีอยุธยา สืบมาแต่โบราณ…”

26 สิงหาคม 2560 มติชนอคาเดมี จัดเส้นทางทัวร์ศิลปวัฒนธรรมตามรอยนี้

ครบรอบ 250 ปี สูญเสียกรุงศรีอยุธยา

ในชื่อทริปว่า“ไหว้ 3 พระนอนศักดิ์สิทธิ์ นอกกรุงศรีอยุธยา” จ.สิงห์บุรี-อ่างทอง
นำชมโดย คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ อดีตนักโบราณคดีชำนาญการ กรมศิลปากร