ชมนิทรรศการ ตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชสมัย รัชกาลที่ 5 และเครื่องโต๊ะ

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ชวนชมนิทรรศการ “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ 5” ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ภายในนิทรรศการจัดแสดงตู้ลายทองที่ใช้ใส่หนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร โดยฝีมือช่างไทยสมัยโบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 47 ใบ ส่วนนิทรรศการ “เหรียญที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ 5” จัดแสดงเหรียญแบบต่างๆ ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญต่างๆ รวมไปถึงเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ(ฟรี)ได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิเศษในช่วงวันหยุดยาว วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 ยังมีการจัดแสดงชุดเครื่องโต๊ะ ในกิจกรรมงาน “111 ปี ปิยมหาราชรำลึก” ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ เช่นกัน