“ดาวหาง” ในจิตรกรรมฝาผนังวัดเหนือ กาญจนบุรี

มาดูภาพดาวหางเขียนไว้สมัย ปี พ.ศ.2435 วัดเหนือ (วัดเทวสังฆาราม) กาญจนบุรี

ช่วงนี่ภาคกลางฟ้าปิดเมฆมาก มองไม่เห็นดาวหางที่มาเยือนโลกในขณะนี้

ไปดูของจริงในเขตฟ้าเปิด ไม่มีเมฆรบกวนแถวแม่ริม เชียงใหม่ไม่ได้ ก็มาดูในจิตรกรรมฝาผนังซะดีกว่า

ช่างวาดภาพชุดนี้ ไว้ที่วัดเหนือ กาญจนบุรี ช่างคงได้เห็นดาวหางที่มาเยือนโลก ปี พ.ศ.2425 เลยบันทึกไว้ในจิตรกรรมวัดเหนือ ช่วงมาเขียนภาพสมัยรัชกาลที่ 5

เป็นภาพดาวหางภาพเดียวที่พบในจิตรกรรมฝาผนัง นอกนั้นที่เคยเห็นจะอยู่ในสมุดไทยค่ะ