ไอคอนสยาม ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน

ไอคอนสยาม ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไอคอนสยาม ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในงาน “ไอคอนสยาม ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำผสานแสงสีเสียงประกอบบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ และฉายภาพความประทับใจของพสกนิกรเมื่อครั้งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบการแสดงน้ำพุ ณ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม