SEAS TU จัดอบรม “ฟรี” โครงการ Summer School 2019 “วิชาการสตรีนิยม”

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม(มสส./SEPF) มีความยินดีจะเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ Summer School 2019 ในหัวข้อ Feminism, Equality and Southeast Asian Studies ทุกสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-21 กรกฎาคม 2562 “ฟรี”

เปิดรับสมัคร (ทางอีเมล์เท่านั้น) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 095-516-2864 หรือ e-mail : [email protected]