เครื่องโต๊ะรับเสด็จ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ชมภาพการจัดเครื่องโต๊ะรับเสด็จ ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ขอบคุณภาพจาก Win Jaroonvanichkul)