กำหนดพระราชทานเพลิงศพ นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ ณ ฌาปนสถาน วัดตรีทศเทพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ จ.ม. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ณ ฌาปนสถาน วัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดตรีทศเทพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบลายก้านแย่งประกอบศพ
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดอภิธรรม
………

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. บำพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปบังสุกุล เชิญหีบศพเวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระราชทานผ้าไตร ๕ ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล แล้วพระราชทานเพลิง

………
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ