นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่นที่ 86

คำบรรยายเดิม ไม่มี

อธิบายเพิ่มเติม ภาพถ่ายหมู่ของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่นที่ 86 (จบมัธยมปลาย พ.ศ. 2481) จากภาพนี้ มีบุคคลที่ต่อมามีชื่อเสียงหลายท่าน คือ หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ (29 เมษายน พ.ศ. 2462–มีนาคม พ.ศ. 2546) เป็นผู้ประพันธ์คำร้องของเพลงพระราชนิพนธ์ไร้เดือน เตือนใจ และเกาะในฝัน ร่วมกับท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นสมาชิกวงลายคราม และวง อ.ส. วันศุกร์ วงดนตรีแจ๊ซส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, นายวิตต์ สุทธเสถียร (26 ธันวาคม พ.ศ. 2460–14 เมษายน พ.ศ. 2532) นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ยุคแรกเริ่ม ไปเรียนวิชาหนังสือพิมพ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เจ้าของสำนวน “สะวิง” คนแรก, รองศาสตราจารย์ชื้น โสพจน์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายแพทย์มนู แมนมนตรี แห่งจังหวัดเชียงใหม่, และ นายวิชัย รัตนอนันต์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ซึ่งเป็นเจ้าของภาพนี้)

อธิบายโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์