“…ในประเทศนี้ก็บังเอิญมีคนที่โชคไม่ดีมาเกิดด้วยราว 90 เปอเซนต์…”

กุหลาบ สายประดิษฐ์

“ประเทศนี้จึงเหมาะเหลือเกินที่คนโชคดีมีบุญจะมาเกิด เพื่อจะกอบโกยเอาให้เต็มที่ เพราะรัฐคอยเทิดทูนบุญบารมีของเขาอยู่ตลอดกาล ข้อที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือ ในประเทศนี้ก็บังเอิญมีคนที่โชคไม่ดีมาเกิดด้วยราว 90 เปอเซนต์

เปนการประหลาดอยู่ที่พวก 90 เปอเซนต์นี้ ไม่มีตัวแทนของเขาเปนผู้ปกครองประเทศ ในขณะที่คนโชคดีเพียงหยิบมือหนึ่งได้มีตัวแทนอยู่ตลอดมา”

กุหลาบ สายประดิษฐ์ “ประเทศของคนที่มีโชคดี” พิมพ์ไทย รายวัน, 27 ธันวาคม 2492


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 2 กันยายน พ.ศ.2559