10 กรกฎาคม พ.ศ. 2490: วันเกิด อัศศิริ ธรรมโชติ

“10 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 วันเกิด อัศศิริ ธรรมโชติ นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ เจ้าของรางวัลซีไรท์จากเรื่อง “ขุนทอง…เจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง” ในปี พ.ศ. 2524 เขาเริ่มต้นงานเขียนจากเรื่องสั้น แล้วหันมาจับงานวิจารณ์ภาพยนตร์และงานหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามงานที่สร้างชื่อให้กับเขาก็คืองานเรื่องสั้น ซึ่งได้รับการรวมพิมพ์หลายครั้ง และคงได้รับความนิยมอยู่เสมอจากนักอ่าน”

ที่มา: ปฏิทินวรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกรกฎาคม 2549