14 มิถุนายน 1811: วันเกิด แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์

ใบประกาศขาย กระท่อมน้อยของลุงทอม ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

14 มิถุนายน 1811 (พ.ศ.2354) เป็นวันเกิด แฮเรียต บีเชอร์ สโตว์ นักประพันธ์ชาวอเมริกัน ผู้เขียนเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอม ที่แหม่มแอนนาใช้ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ แด่ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 4 และเจ้าจอม จนมีการอ้างว่ารัชกาลที่ 5 มีความคิดเลิกทาสนั้น ก็มาจากแหม่มแอนนานั่นเอง ที่ปลูกฝังความคิดดังกล่าวตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

แฮเรียต เป็นผู้เขียนเรื่อง กระท่อมน้อยของลุงทอม (UNCLE TOM’S CABIN) ตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2395 (รัชกาลที่ 4 ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2394) เป็นนวนิยายต่อต้านการค้าทาสของอเมริกัน และทรงพลังต่อความคิดของชาวอเมริกันในเรื่องการค้าทาสเป็นอย่างมาก

 


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก 14 มิถุนายน 2559