25 เมษายน 2449: วันเกิด มาลัย ชูพินิจ

มาลัย ชูพินิจ ภาพเขียนฝีมือ ช่วง มูลพินิจ บนปกหนังสือ ระหว่างชีวิตของ มาลัย ชูพินิจ

มาลัย ชูพินิจ เจ้าของนามปากกา “เรียมเอง”, “แม่อนงค์” และอื่นๆ ซึ่งได้สร้างผลงานอมตะไว้ไม่น้อย เช่น “ทุ่งมหาราช”, “แผ่นดินของเรา”, “ล่องไพร” ฯลฯ เขาเป็นนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ผู้มีบทบทสำคัญยิ่งคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วรรณกรรมและการหนังสือพิมพ์ของไทย

ที่มา: ปฏิทินวรรณกรรม ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับ เมษายน 2549