30 เมษายน 2451: วันเกิด “สันต์ เทวรักษ์” หรือ “สันต์ ท. โกมลบุตร”

สันต์ เทวรักษ์ หรือสันต์ ท. โกมลบุตร

สันต์ เทวรักษ์ หรือสันต์ ท. โกมลบุตร ผู้เป็นทั้งนักเขียน นักแปล และบรรณาธิการ เขาสร้างชื่อเสียงขึ้นมาตั้งแต่เรื่องสั้นเรื่องแรก คือ “เดี่ยวนกขมิ้น” (2474) จากนั้นมางานทุกชิ้นของเขาก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จนมีผู้นำไปสร้างภาพยนตร์ ละครเวที ละครวิทยุ และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง เช่น “เศรษฐีอนาถา”, “แม่ยอดสร้อย”, “แก้วสารพัดนึก” ฯลฯ

เมื่อเขาเลิกเขียนนวนิยาย ด้วยพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส เขาได้หันมาจับงานแปลเอกสารประวัติศาสตร์ที่ชาวฝรั่งเศสได้บันทึกไว้เกี่ยวกับเมืองไทยไม่น้อย เช่น “จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม”, “จดหมายเหตุการเินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ของตาชารด์”, “บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน” ฯลฯ ซึ่งงานเหล่านี้ได้ทำให้นาม “สันต์ ท. โกมลบุตร” เป็นอมตะ เช่นเดียวกับนามปากกา “สันต์ เทวรักษ์” ของเขา

ที่มา: ปฏิทินวรรณกรรม นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2549