หลวงวิจิตรฯ ชี้คนไทย “ขี้เกียจ” ถ่วงความเจริญประเทศ แถมตกเป็นขี้ปากฝรั่ง

ภาพถ่ายของหลวงวิจิตรวาทการในวัยหนุ่ม (ราว พ.ศ. 2466)

“เรามีอะไรที่ถ่วงความก้าวหน้าของบ้านเมืองไว้ เรามีอะไรที่ทำให้เราสู้ต่างชาติไม่ได้ เรามีอะไรที่วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นภัยใหญ่หลวง ถึงกับสามารถจะทำให้ชาติไทยทั้งชาติล้มราบสาบสูญไปได้…

ข้าพเจ้ามองเห็นอยู่เพียงอย่างเดียวในเวลานี้ คือการที่เราไม่ขยันขันแข็งพอ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราอ่อนแอในการทำงาน มีหนังสือฝรั่งหลายเล่มเมื่อเวลาพรรณนาถึงลักษณะของไทยเรามักอธิบายว่า ไทยเรานั้นมีลักษณะเกียจคร้าน” หลวงวิจิตรวาทการ

(อ่านเพิ่มเติมฝรั่งนินทาคนไทยได้บ้างส่วนใน ฝรั่งมองไทย “ขี้เกียจ ขี้ขลาด ขี้โกง”)

หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

หลวงวิจิตรวาทการ ปาฐกถาทางวิทยุกระจายเสียง เรื่อง “มนุสสปฏิวัติ” พ.ศ. 2482 อ้างจาก ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ “ความเปลี่ยนแปลงในการสร้างชาติไทยและความเป็นไทย โดยหลวงวิจิตรวาทการ” โดย สายชล สัตตยานุรักษ์


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป