“…แต่ก่อนนี้ กระบวนแห่พระบรมศพเคยเดิรในกำแพงชั้นนอกแห่งพระบรมมหาราชวัง…”

หนังสือ ประวัติต้นรัชกาลที่ 6

ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่ออกประตูทางตรงข้ามกับท่าราชวรดิฐแต่งานพระบรมศพ หรือ พระศพที่ผ่านมาจะเดินในกำแพงชั้นนอกแห่งพระบรมมหาราชวัง ดังข้อความจากพระราชบันทึกเรื่อง ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 ดังนี้

“…แต่ก่อนนี้ กระบวนแห่พระบรมศพเคยเดิรในกำแพงชั้นนอกแห่งพระบรมมหาราชวัง ไปออกประตูตรงวัดพระเชตุพน, แต่ครั้งนี้แห่ออกประตูทางตรงข้ามกับท่าราชวรดิฐ แล้วเดิรไปนอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง, ซึ่งเปนการสดวกดี, เพราะได้เดิรในถนนกว้าง. เมื่อถึงหน้าวัดพระเชตุพนแล้ว, ฉันจึงได้ขึ้นนั่งบนหลังพลับพลายกเพื่อดูการเชิญพระบรมศพขึ้นสู่มหาพิชัยราชรถ”

(คัดจากหัวข้อ แห่จากในวังไปวัดพระเชตุพน ในประวัติต้นรัชกาลที่ 6.ราม วชิราวุธ)