2 ตุลาคม 2559: “วรรณกรรม-หนังสือต้องห้าม และเหตุการณ์เดือนตุลา”

Live (สด) ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม “วรรณกรรม-หนังสือต้องห้าม และเหตุการณ์เดือนตุลา”

โดย นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ และอาทิตย์ ศรีจันทร์