เส้นทางสี่ทหารเสือ ตำนานการเมืองไทยสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา: เส้นทางสี่ทหารเสือ ตำนานการเมืองไทยสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

โดย พลเอกบัญชร ชวาลศิลป์
และ ศรัณย์ ทองปาน ดำเนินรายการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ มติชนอคาเดมี

(ช่วงที่ 2)