ค้นพบ “พระเก้าอี้งาช้าง” ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา เก็บรักษาที่วัดอนงคาราม

“พระเก้าอี้งาช้าง” ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

“พระเก้าอี้งาช้าง” ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พระเก้าอี้ทำจากงาช้าง เก็บรักษาไว้ที่กุฏิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร

พระเก้าอี้ทำจากงาช้าง เก็บรักษาไว้ที่กุฏิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร เดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวัง เข้าใจว่าเป็นของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ด้วยปรากฏภาพถ่ายคู่กับพระเก้าอี้องค์นี้ เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกไปประทับที่วังสระปทุม จึงได้เชิญออกไปด้วย ภายหลังสันนิษฐานว่า เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) ด้วยมีพระราชศรัทธาในเจ้าประคุณสมเด็จรูปนั้นเป็นที่ยิ่ง

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงฉายคู่กับพระเก้าอี้งาช้าง (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ)
เดิมมีเพียงข้อความเขียนระบุว่า “เก้าอี้งาช้าง?”

เป็นพระเก้าอี้พับได้


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ.2565