ราชินีโมนีกแห่งกัมพูชา พบประชาชน

AFP PHOTO / FRANCIS DERON

ราชินีโมนีกหรือ พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1984 ขณะเสด็จเยือนชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อพบกับพสกนิกรที่ต้องลี้ภัยความรุนแรงจากสงครามกลางเมืองภายในประเทศที่ดำเนินมายาวนานหลายสิบปีมายังบริเวณชายแดนไทย (ข้อมูลจาก AFP)

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันกษัตริย์มิได้เป็นสถาบันหลักในฐานะประมุขของกัมพูชา ด้วยขณะนั้นมีการผลัดเปลี่ยนผู้ถือครองอำนาจและระบอบการปกครองหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่ปี 1970

กว่าที่สถาบันกษัตริย์ของกัมพูชาจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งก็เมื่อปี 1993 หลังการถอนตัวของเวียดนามที่เข้ามาแทรกแซงตั้งแต่ช่วงขับไล่กลุ่มเขมรแดง ด้วยความร่วมมือของนานาชาติที่หวังยุติความรุนแรงในกัมพูชาที่ดำเนินมาหลายทศวรรษ