“หน้ากากกันแก๊สพิษสำหรับทารก” ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

Rare Historical Photos (https://rarehistoricalphotos.com/gas-masks-babies-1940/)

อาวุธเคมี ถือเป็นอาวุธที่แพร่หลายอยู่แล้วในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 อุบัติขึ้น โอกาสที่คู่ขัดแย้งในสงครามครั้งนี้จะนำอาวุธเคมีมาใช้จึงมีสูงตามไปด้วย

รัฐบาลอังกฤษจึงได้จัดเตรียมหน้ากากกันแก๊สพิษสำหรับประชาชนทั่วไป แต่หน้ากากที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับเด็กทารกที่ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งไม่สามารถสูดลมหายใจผ่านหน้ากากธรรมดาได้

Rare Historical Photos (https://rarehistoricalphotos.com/gas-masks-babies-1940/)

ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกแบบเครื่องมือป้องกันแก๊สพิษเป็นพิเศษเฉพาะทารก ซึ่งใช้วิธีการสวมครอบตัวเด็กเกือบทั้งตัว และผู้ใหญ่จะต้องคอยปั๊มอากาศเข้าไปด้วยมือ ซึ่งภายในจะมีวาล์วที่ปิดไม่ให้มีอากาศเข้าได้จากช่องทางอื่น เพื่อป้องกันสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ