ดูบรรยากาศเที่ยวพระนครศรีอยุธยา จากภาพครอบครัวจอมพลผิน ชุณหะวัณ ก่อน 2490

ภาพถ่ายหมู่ของคณะนักท่องเที่ยว หน้าวิหารพระมงคลบพิตร จากซ้าย – ผู้ชายชื่อ เสงี่ยม, คุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ, คุณพรสม เชี่ยวสกุล, ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร และคุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ (กอดอก)

กรุงเก่าหรือพระนครศรีอยุธยานั้น ได้รับความนิยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชนชั้นนำไทยมายาวนานตั้งแต่อดีต อีกทั้งพระราชวังจันทรเกษม และพระราชวังบางปะอิน ก็ได้ใช้เป็นสถานที่แปรพระราชสถานของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด เมื่อเริ่มเปิดกิจการรถไฟถึงพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ..2439 พระนครศรีอยุธยาจึงเป็นสถานที่แรกๆ ที่คนไทยเลือกที่จะมาท่องเที่ยวสำรวจเพื่อรู้จักพระนครหลวงโบราณของไทยแห่งนี้

๑ พระมงคลบพิตร ก่อนการบูรณะใหญ่ ใน พ.ศ.๒๔๙๙
พระมงคลบพิตร ก่อนการบูรณะใหญ่ ใน พ.ศ.๒๔๙๙

ภาพเที่ยวพระนครศรีอยุธยาชุดนี้เป็นภาพของครอบครัวของจอมพลผิน ชุณหะวัณ ประกอบด้วยคุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร และคุณพรสม เชี่ยวสกุล กับผู้ติดตาม เดินทางมาท่องเที่ยวในบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาหลายแห่ง อาทิ พระราชวังจันทรเกษม (อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน) พระวิหารมงคลบพิตรในเขตพระราชวังหลวงโบราณ และวัดใหม่ไชยวิชิต เป็นต้น จากภาพสันนิษฐานว่าเป็นช่วงก่อน พ.. 2490 มีรายละเอียดดังนี้

พระมงคลบพิตร ซึ่งได้รับการบูรณะพระกรขวาและพระเมาฬีในสมัยของพระยาโบราณราชธาณินทร์ (พร เดชะคุปห์) สมุหเทศาภิบาลกรุงเก่า เมื่อ พ.. 2463 และคุณหญิงอมรเรศร์สมบัติ ได้บูรณะฐานบัลลังก์ เมื่อ พ..2474 แล้ว (ก่อนการบูรณะครั้งใหญ่ของกรมศิลปากรในสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม เมื่อ พ.. 2499)

อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน ตั้งอยู่ภายในพระราชวังจันทรเกษม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่บริเวณพลับพลาจตุรมุขเป็นอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุมาตั้งแต่ พ.. 2447 ปรากฏภาพคณะร่วมถ่ายภาพที่บริเวณมุขด้านหน้าพลับพลา ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

๔ เจดีย์ประธานในวัดใหม่ไชยวิชิต
เจดีย์ประธานในวัดใหม่ไชยวิชิต

วัดใหม่ไชยวิชิต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีด้านทิศเหนือของเกาะเมืองติดกับพระราชวังหลวงโบราณ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระยาไชยวิชิต (เผือก) ข้าหลวงผู้รักษากรุงเก่า ในภาพปรากฏเจดีย์ประธานของวัด ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกหน้าอุโบสถ เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันวัดใหม่ไชยวิทิตไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแล้ว

ปัจจุบันเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศเป็นเขตโบราณสถานนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกที่องค์กรยูเนสโกประกาศเมื่อพ.. 2534 และยังคงเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

                                    ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

 


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 16 ธันวาคม 2559