ในหลวง 2 รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฉลองพระองค์ละครไทย

ภาพชุดนี้มีทั้งหมด 10 ภาพ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายร่วมกันของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในฉลองพระองค์ลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์ลูกเสือปัตตานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในฉลองพระองค์ลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์ลูกเสือปัตตานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ในโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ.2477
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ในโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ.2477
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ขณะทรงสกี เมื่อ พ.ศ.2482
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ขณะทรงสกี เมื่อ พ.ศ.2482
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เอนองค์พิงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เอนองค์พิงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ขณะทรงจักรยาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ขณะทรงจักรยาน
เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยการถ่ายรูป และทรงบันทึกภาพต่างๆ ไว้เสมอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยการถ่ายรูป และทรงบันทึกภาพต่างๆ ไว้เสมอ
เสด็จเปิดสภาผู้แทนราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลประทับบนพระที่นั่งพุดตาลกาญจนสิงหาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประทับยืนอยู่ข้างๆ
เสด็จเปิดสภาผู้แทนราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลประทับบนพระที่นั่งพุดตาลกาญจนสิงหาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประทับยืนอยู่ข้างๆ