“สาธุ”

ภาพถ่ายพระรูปหนึ่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 1996 ในกรุงเทพฯ

พระไทยขณะเดินผ่าน “ตัวนำโชค” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของยางรถยนต์ยี่ห้อดังจากฝรั่งเศสในท่าไหว้ตามธรรมเนียมไทย