นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่นที่ 86

คำบรรยายเดิม ไม่มี

อธิบายเพิ่มเติม ภาพถ่ายหมู่ของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รุ่นที่ 86 (จบมัธยมปลาย พ.ศ. 2481) จากภาพนี้ มีบุคคลที่ต่อมามีชื่อเสียงหลายท่าน คือ หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ (29 เมษายน พ.ศ. 2462–มีนาคม พ.ศ. 2546) เป็นผู้ประพันธ์คำร้องของเพลงพระราชนิพนธ์ไร้เดือน เตือนใจ และเกาะในฝัน ร่วมกับท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นสมาชิกวงลายคราม และวง อ.ส. วันศุกร์ วงดนตรีแจ๊ซส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, นายวิตต์ สุทธเสถียร (26 ธันวาคม พ.ศ. 2460–14 เมษายน พ.ศ. 2532) นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ยุคแรกเริ่ม ไปเรียนวิชาหนังสือพิมพ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เจ้าของสำนวน “สะวิง” คนแรก, รองศาสตราจารย์ชื้น โสพจน์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายแพทย์มนู แมนมนตรี แห่งจังหวัดเชียงใหม่, และ นายวิชัย รัตนอนันต์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ซึ่งเป็นเจ้าของภาพนี้)

อธิบายโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป