เมื่อคราว “น้ำท่วมพระนคร”

น้ำท่วมกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕

ภาพเก่าเล่าเหตุการณ์ ครั้งหนึ่งเมื่อคราวน้ำท่วมกรุงเทพฯ เขตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งนับได้ว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕


ภาพจากบทความ “กรุงเทพฯ คืนสู่ทะเล มหานครใต้บาดาล”. นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๓๖.