“เรือแหกตา” ของรัชกาลที่ ๖ “สวยจนต้องแหกตาดู”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงพาย “เรือแหกตา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่สระน้ำ ภายในพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ (ภาพจากหนังสือ “สมุดภาพประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์” โดย กรมศิลปากร)

ในภาพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ขณะทรงพาย “เรือแหกตา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่สระน้ำ ภายในพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙

คุณวรชาติ มีชูบท ได้พูดถึงที่มาของชื่อ “เรือแหกตา” ในภาพนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ในงานเสวนาสโมสรศิลปวัฒนธรรม “แผ่นดินพระมงกฎเกล้าฯ: ประวัติศาสตร์ ราชสำนัก และพระราชนิยม” ไว้ว่า

เรือลำนี้ชื่อว่า “เรือแหกตา” เป็นเรือกรรเชียงของรัชกาลที่ ๖ สองพระองค์ที่พายเรืออยู่คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ โดยเรือแตกตานี้ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เล่าไว้ว่า รัชกาลที่ ๖ มีพระบรมราชาธิบายชื่อเรือว่า สมมติว่าสวยมากจนต้องแหกตาดู พระองค์ท่านเลยพระราชทานชื่อว่า “เรือแหกตา” ปัจจุบันเรือลำนี้อยู่ที่สภาคารราชประยูรในพระราชวังบางปะอิน


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ.2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป