ย้อนรอย “เรือแหกตา” ของรัชกาลที่ 6 “สวยจนต้องแหกตาดู”

ภาพประกอบเนื้อหา - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ขณะทรงพาย “เรือแหกตา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่สระน้ำ ภายในพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2489 (ภาพจากหนังสือ “สมุดภาพประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์” โดย กรมศิลปากร)

ในภาพนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ขณะทรงพาย “เรือแหกตา” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่สระน้ำ ภายในพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2489

คุณวรชาติ มีชูบท ได้พูดถึงที่มาของชื่อ “เรือแหกตา” ในภาพนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ในงานเสวนาสโมสรศิลปวัฒนธรรม “แผ่นดินพระมงกฎเกล้าฯ: ประวัติศาสตร์ ราชสำนัก และพระราชนิยม” ไว้ว่า

เรือลำนี้ชื่อว่า “เรือแหกตา” เป็นเรือกรรเชียงของรัชกาลที่ 6 สองพระองค์ที่พายเรืออยู่คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 โดยเรือแตกตานี้ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เล่าไว้ว่า รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชาธิบายชื่อเรือว่า สมมติว่าสวยมากจนต้องแหกตาดู พระองค์ท่านเลยพระราชทานชื่อว่า “เรือแหกตา” ปัจจุบันเรือลำนี้อยู่ที่สภาคารราชประยูรในพระราชวังบางปะอิน


เผยแพร่เนื้อหาในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2561