จอมพลคุมเอง!

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาควบคุมอำนวยการดับเพลิงด้วยตัวเอง เหตุการณ์ไฟไหม้ในพระนคร เมื่อ 8 ธันวาคม 2504

(ภาพและข้อมูลจากหนังสือ “การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ” โดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)