Art Market by Artists หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรชวนศิลปินมาแจมขายของ ชวนขาช็อปมาซื้อ

Art Market by Artists หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรชวนศิลปินมาแจมขายของ ชวนขาช็อปมาซื้อ ใครใคร่ขาย ขาย ใครใคร่ซื้อ ซื้อ ม่วนๆ จอยๆ มาๆ วันเสาร์ 14 มกราคม 2566 เวลา 11.00 – 18.00 น. ที่โถงชั้น 1 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กิจกรรม Art Market by Artists นี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ‘Somewhere Only I Know’โดย อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ จัดโดย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาชมได้จนถึงวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เปิดให้เข้าชม วันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)