ชวนร่วมนิทรรศการ “คูคู่บ้าน คลองคู่เมือง” แสดงบทบาทย่านคลองฝั่งธนบุรี

เครือข่ายวิจัย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่ และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, สถาบันคลังสมองของชาติ,ชุมชนคลองบางประทุน, ย่านตลาดพลู, ชุมชนพูนบำเพ็ญ, ชุมชนคลองบางมด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันอาศรมศิลป์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “คูคู่บ้าน คลองคู่เมือง” ระหว่างวันที่ 11 – 30 มกราคม 2565  ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

เพื่อแสดงถึงบทบาทย่านคลองฝั่งธนบุรี ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนพัฒนาหลากหลายมิติ ให้เป็นพื้นที่คุณภาพของกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย ในงานจะได้ชมนิทรรศการศักยภาพย่านคลองฝั่งธนบุรี ทั้งต้นทุน ความท้าทาย  เศรษฐกิจ การศึกษา การสัญจร การท่องเที่ยว และการจัดการขยะ

นอกจากนี้ยังมีการเสวนา “คู่บ้าน คลองคู่เมือง ย่านฝั่งธนบุรี” ให้ชุมชนต่าง ๆ ได้พบกับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่า กทม. วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. และในทุกวันเสาร์อาทิตย์ ท่านจะได้ชมตลาดสินค้าชุมชน ทั้งย่านเมืองและย่านสวนฝั่งธนบุรี