ผู้บริหารเครือมติชน-ข่าวสด เข้าพบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นส. ปานบัว บุนปาน นำคณะผู้บริหารในเครือมติชน-ข่าวสด เข้าพบนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานทางด้านวัฒนธรรมและสื่อ ที่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564