เชิญรวมงาน สานสัมพันธไมตรี 415 ปี ไทย-เนเธอร์แลนด์

กิจกรรมสำหรับผู้มีความสนใจด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยและเนเธอร์แลนด์ ตลอด 415 ปี ร่วมฟังการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์ และรับชมนิทรรศการความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

และสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านพระพุทธศาสนากับการขยายตัวสู่โลกตะวันตก ขอเชิญรับฟังปาฐกถา โดยพระพรหมบัณฑิต (ราชบัณฑิต) เวลา 15.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเห็นธรรมเมื่อฮัมเพลงนำโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ และศิลปินเจ้าของผลงานวาดภาพชื่อดัง เช่น คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ที่ถวายภาพเพื่อประมูลนำปัจจัยร่วมสร้างอุโบสถทรงไทยอนุสรณ์ 415 ปี ไทยเนเธอร์แลนด์

หนังสือพิมพ์ เอลเกอเมน ฮันเดลส์บรัด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ลงข่าวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ถึงสถานีรถไฟสตาตส์สปอร์ (Staatspoor) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา
แห่งเนเธอร์แลนด์ถวายการต้อนรับ

สถานที่จัดงาน : สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้ที่ลิงค์ด้านล่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

สอบถามโทร 0897711823