รางวัลชมนาดครั้งที่ 8 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ใช้เงินรางวัลพัฒนานักเขียน

คณะผู้จัดงานรางวัลชมนาด (คนที่ 4 จากซ้าย) ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) อาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด มอบเงินรางวัลชมนาดในปีนี้ใช้จัดโครงการอบรมนักเขียนให้กับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

26 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลตัดสินประกวดวรรณกรรม รางวัลชมนาด ครั้งที่ 8 ผลงานประเภท “นวนิยาย” (Fiction-Novel)

สำหรับรางวัลชมนาด เป็นรางวัลที่ส่งเสริมนักเขียนสตรีทั้งมืออาชีพและมือใหม่ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ประเภทนวนิยาย ไม่จำกัดประเภท และมีความประณีตมากพอที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่สู่สายตาผู้อ่านทั่วโลก

ซึ่งในปี 2562 นี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลชมนาดมีมติร่วมกันว่า ในปีนี้ ไม่มีผลงานวรรณกรรมเรื่องใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานจึงมีความเห็นว่าจะนำเงินรางวัลชมนาด ไปใช้จัทำโครงการอบรมนักเขียน

โดยคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมนักเขียน จำนวน 100,000 บาท ให้กับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยมี คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้กับนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

อนึ่งสำหรับการประกวดรางวัลชมนาดครั้งต่อไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ดร.พิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น แจ้งว่าจะมีเพิ่มเงินรางวัลจาก 70,000 บาท เป็น 100,000 บาท สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 30,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563