สะพานเฉลิมวันชาติ ย่านขายธงชาติแห่งแรก

รายการ Checkin ถิ่นสยาม ตอน สะพานเฉลิมวันชาติ – กับร้านขายธงแห่งแรก (ออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559)

ธงชาติไทยมีใช้ครั้งแรกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพระนารายณ์ฯ โดยเป็นธงสีแดงเกลี้ยง ก่อนวิวัฒนาการกลายเป็นธงไตรรงค์ในปัจจุบัน

แล้วถ้าถามถึงแหล่งขายธงธงชาติแน่นอนต้องที่นี่…สะพานเฉลิมวันชาติ สะพานนี้ สร้างในปี 2483 เนื่องในโอกาสฉลองวันชาติของไทย (สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม)

ย่านนี้เป็นที่ตั้งของ “ธงบรรณการ” ร้านขายธงชาติแห่งแรกของไทย ที่มีหลวงสิทธิบรรณการ เป็นผู้บุกเบิก ในปี 2486 จึงไม่แปลกที่ย่านนี้จะมีร้านขายธงหลายร้าน