งาน “จารีตวิถีของสิ่งทอคนไทยวนเชื้อสายโยนก เชียงแสนฯ”

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญ. ร่วมงาน. “จารีตวิถีของสิ่งถักทอ คนไทยวนเชื้อสายโยนกเชียงแสนใน ราชบุรี-สระบุรี- นครราชสีมา”  กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อวันรำลึกถึงท่านอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ของการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบ 80 ปี

ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี ในวันที่ 19 มกราคม. 2562 เวลา 8.00-16.00 น

โดยกิจกรรมในงานได้แก่

– นิทรรศการ ผ้าและสิ่งถักทอ โบราณอันได้แก่. ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณ ที่พบใน เมืองราชบุรี. สระบุรี. และ นครราชสีมาผ้าปกหัวนาค ย่าม ไถ้โบราณ (ถุงใาเงิน) ผ้าห่ม หมอน โบราณ อายุมากกว่า 120 ปี (เป็น ของสะสมส่วนบุคคล มากกว่า 300 ชิ้น )

– การเสวนา กับช่างทอผ้า บรมครู ของชุมชนไทยวน สีคิ้ว. ครูศิลป์แผ่นดินแม่ประณีต วรวงศานนท์ กับช่างทอเสาไห้ สระบุรี ในหัวข้อ “จารีตวิถีของสิ่งทอคนยวน”

– พบกับ การออกร้านจำหน่ายผ้า และย่าม ของ ราชบุรี สระบุรี และ นครราชสีมา

– ชิม ช๊อป อาหารที่ กาดฮิมน้ำหอวัฒนธรรม อาหารโบราณ/ ขนมโบราณของ คนยวนสระบุรี

– การแสดง ดนตรี/ และ นาฏศิลป์ ของลูกหลาน ไทยวนสระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี