อธิบดีกรมศิลป์ลงพื้นที่ตรวจอุโบสถสีทองวัดไลย์ สั่งการให้ขูดสีทองออก

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ได้เผยแพร่ภาพ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะลงพื้นที่ตรวจวัดไลย์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอุโบสถของวัดไลย์มีการนำสีทองมาทาบริเวณตัวอาคารทั้งด้านนอก-ด้านใน และซุ้มเสมา ทางวัดได้ดำเนินการบูรณะทาสี ตั้งแต่ปี 2555 (หลังน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554) โดยไม่ได้แจ้งกรมศิลปากรทราบก่อน ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรสั่งการให้ขูดสีทองออกและทำการบูรณะอย่างเร่งด่วน

วัดไลย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อสมัยก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา ที่วัดมีรูปหล่อเรียกว่า “พระศรีอริยะ’” (พระศรีอาริย์)​ มีโบราณสถานสำคัญ คือ วิหารเก้าห้อง มีลายปูนปั้นบริเวณหน้าบันและผนังเป็นเรื่องทศชาติและปฐมสมโพธิสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้น โดยกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดไลย์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2479

ลายปูนปั้นบริเวณผนังวิหารเก้าห้องเป็นเรื่องทศชาติ

ข้อมูลจาก เพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

ข่าว : อธิบดีกรมศิลป์เยี่ยม ‘วัดไลย์’ ลพบุรี เจอโบสถ์สีทอง สั่ง ‘ขูด’ ทิ้งด่วน-ทามาแล้ว 6 ปี วัดเผย ‘ไม่รู้ต้องแจ้งก่อน’