“อัตลักษณ์ความงามของ ย่ามไทยวน” ในงานทำบุญ 100 วัน อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี ขอเชิญขอเชิญ ร่วมงาน “อัตลักษณ์ความงามของ ย่ามไทยวน” เนื่องในวันบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันการจากไป ของ อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ผู้นำชุมชนไทยวนสระบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยในงานจะมีการจัดงานบำเพ็ญกุศล ครบ 100 วัน แก่อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ซึ่งหากท่านใดชื่นชอบ “ย่าม” ตลอดจน ผ้าไทยวนสระบุรี ผ้าทอโบราณ ซึ่งภายหลังจากที่อาจารย์เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่าน ครอบครัวและญาติพี่น้อง, ลูกศิษย์ และกัลยาณมิตรจำนวนหนึ่งได้ช่วยกันนำผ้าโบราณ, สิ่งของต่างๆ ที่อาจารย์ทรงชัยเก็บรักษาไว้มาซ่อมแซมเพื่อจัดแสดงในงานนี้และสืบสานปณิธานของท่านต่อไป

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนา พูดคุยเรื่อง “ทิศทางของอัตลักษณ์ ของย่ามไทยวนในภาคกลางและการคงอยู่ของมรดกแห่งชาติ สาขาสิ่งถักทอของไทยวน” และชมการแสดง ย่ามยวน และผ้าโบราณไทยวน การแสดงของเหล่าเยาวชนไทยวนสระบุรี การจำหน่าย ย่ามไทยวน. สระบุรี /สีคิ้ว /ราชบุรี. และ ผ้าจก สิ่งถักทอของคนไทยวน และ “กาดริมน้ำ”

อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล

สำหรับ อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล อดีตครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ด้วยพื้นฐานที่ท่านเป็ยชาวไทยวน จึงพยายามคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยวนต่างๆ เช่น การพูดภาษาไทยวน, สะสมของเก่าโบราณมากมาย ผ้าซิ่น เครื่องมือหากิน ของใช้สมัยโบราณที่หาดูยาก, ตั้งชมรมไทยวนสระบุรี และเป็นผู้ก่อตั้งหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในสระบุรี

[ขอบคุณภาพประกอบจาก ภาพจากเฟซบุ๊คของ Bunchai Thongjaroenbourgarm และหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน สระบุรี]