นิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมชื่นชมผล งานศิลปะที่มีคุณค่าต่อประวัติ ศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยของไทย ใน “โครงการนิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” จัดแสดงตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2561

โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี จัดแสดง ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถึงวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัต ฤกษ์)

ผลงานวาดเส้นของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

“โครงการนิทรรศการรวบรวมผลงานสะสม โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประกอบด้วยผลงานศิลปะจำนวนมากกว่ า 60 ชิ้น สร้างสรรค์ในหลากหลายเทคนิค ทั้งผลงานวาดเส้น ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากชุดผลงานสะสมตลอดระยะเวลา 75 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะจิตรกรรมฯ พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พลาดไม่ได้คือผลงานวาดเส้นโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จำนวนหลายสิบภาพ ซึ่งท่านสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการสอนศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เปรียบได้ดั่งหลักฐานชิ้นสำคัญของการเริ่มต้นการเรียนการสอนศิลปะสมัยใหม่แบบตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากับการค้นหาอัตลักษณ์เชิงรูปแบบและเนื้อหาในศิลปะวัฒนธรรมของไทย และเป็นรากฐานสำคัญที่พัฒนามาสู่ศิลปะร่วมสมัยของไทยในปัจจุบัน

เฟื้อ หริพิทักษ์ “พระลักษณ์ยกทัพรบกับอินทรชิต” คัดลอกหอไตร วัดระฆัง
ทวี นันทขว้าง “ไม่มีชื่อ” สีน้ำมันบนผ้าใบ

นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินที่มีชื่อเสียงคนสำคัญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 30 ท่าน อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ อาจารย์ทวี นันทขว้าง อาจารย์อังคาร กัลยานพงศ์ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ รองศาสตราจารย์ประทีป สว่างสุข ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร Mr. Keisei kobayashi Mr. Walter Jule  Mr. Malte Sartorius เป็นต้น