เสวนา “พระเจ้าตาก ในนิยายและละครไทย…จริงแท้แห่งตัวตน” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

งานรฦกธนบุรี ๒๕๐+ ครั้งที่ ๙ ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “พระเจ้าตาก ในนิยายและละครไทย…จริงแท้แห่งตัวตน” วิทยากรโดย คุณปรามินทร์ เครือทอง ผู้ค้นคว้าและเขียนหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาจารย์ฐนธัช กองทอง ผู้ประพันธ์นวนิยายและบทละครโทรทัศน์เรื่อง “ตากสินมหาราช” โดยมี ผศ.ดร. ทองเจือ เขียดทอง ดำเนินรายการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (อาคารริมถนนราชดำเนินกลาง ติดกับนิทรรศรัตนโกสินทร์ และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย)

สามารถเข้าร่วมฟังเสวนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น.นอกจากนี้ยังได้ชมนิทรรศการ “ภาพถ่ายวิถีฝั่งธนฯ – อยุธยานวศิลป์” ภายในงานยังมีของที่ระลึกจากโครงการรฦกธนบุรี ๒๕๐+ จำหน่ายในราคาพิเศษ