ติว TOEIC อย่างไรให้เห็นผล? เตรียมพร้อมพิชิตข้อสอบ เพื่อคะแนนสูงสุดในทุกพาร์ท!

ข้อมูลน่ารู้ก่อนติว TOEIC

ทุกวันนี้การสอบ TOEIC เป็นด่านสำคัญสำหรับนักศึกษาและวัยทำงานยุคใหม่ หลายคนมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อทำคะแนนให้สูงที่สุด แต่การฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การลงเรียนคอร์สติว TOEIC จึงเป็นอีกหนึ่งทางลัดที่ช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษได้ 

โดยคอร์สเหล่านี้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะจึงมีเนื้อหาครอบคลุมทุกพาร์ทของข้อสอบ พร้อมเทคนิคการทำโจทย์แบบเจาะลึก ทำให้คุณทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายเพื่อยื่นสมัครงานในบริษัทชั้นนำหรือเตรียมตัวย้ายประเทศ การลงทุนในคอร์สเรียนโทอิคก็มีประโยชน์และส่งผลดีต่ออนาคตอย่างแน่นอน

ทำไมถึงต้องติว TOEIC เพราะอะไร ฝึกภาษาอังกฤษเองได้หรือไม่?

TOEIC เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในบริบททางธุรกิจและการทำงาน ซึ่งเป็นการที่ได้รับการยอมรับจากบริษัททั่วโลก โดยคะแนนที่ได้จากการสอบจะแสดงถึงระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้สอบ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในองค์กรระดับสากล

การเตรียมความพร้อมด้วยการติวสอบ TOEIC จึงถือว่ามีความสำคัญและได้เปรียบกว่าการฝึกด้วยตนเองหลายอย่าง ตั้งแต่การมีครูผู้เชี่ยวชาญในการติว TOEIC ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงทักษะที่จำเป็น รวมถึงการสอนเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบแต่ละพาร์ทอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยากและค่อนข้างใช้เวลา ถ้าไม่ติว TOEIC แต่ฝึกด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว 

ติว TOEIC เรียนทักษะอะไร นำมาใช้อย่างไรได้บ้าง?

การติว TOEIC จะทำให้คุณเหมือนมีผู้ช่วยในการเปิดประตูและเปิดรับโอกาสทางหน้าที่การงานที่จะเข้ามาในอนาคตได้อย่างราบรื่นมากขึ้น การติว TOEIC จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้ให้คุณคว้าคะแนนสูงสุดมาครองได้ 

โดยหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วคอร์สเรียน TOEIC สอนอะไรบ้าง ก็ต้องบอกว่าการติวข้อสอบ TOEIC ไม่ได้ฝึกแค่เพียงทักษะพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการทำโจทย์ กลยุทธ์การบริหารเวลา และแนวทางการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถพิชิตทุกพาร์ทของข้อสอบและคว้าคะแนนได้สำเร็จ โดยในส่วนของทักษะที่จะได้รับ เมื่อลงเรียนคอร์สติว TOEIC ก็มีดังนี้

การอ่านภาษาอังกฤษ (Grammar & Reading)

เมื่อเรียนคอร์สติว TOEIC ทักษะที่คุณจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นคือ การอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยทักษะหลัก ได้แก่ ความรู้เรื่องไวยากรณ์และการอ่านจับประเด็น โดยในด้านไวยากรณ์ คอร์สติว TOEIC จะเน้นการสอนหลักไวยากรณ์ที่มักพบในการสอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ 

ขณะที่ในส่วนของการอ่านจะมีการฝึกให้อ่านและวิเคราะห์บทความ จดหมาย และรายงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจับใจความ สรุปประเด็นหลัก และเข้าใจรายละเอียดที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการวิเคราะห์จุดประสงค์และเจตนาของผู้เขียนจากเนื้อหาที่กำหนดให้ก็เป็นทักษะที่จะได้รับการพัฒนาเช่นกัน

การฟังภาษาอังกฤษ (Listening)

ทักษะการฟังเป็นอีกพาร์ทหลักของการติว TOEIC โดยในช่วงแรก ผู้สอนจะเริ่มต้นด้วยการฝึกทักษะการฟังพื้นฐาน เช่น การจับใจความจากบทสนทนาสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน จากนั้น เมื่อผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีแล้ว การฝึกก็จะพัฒนาไประดับที่สูงขึ้น โดยใช้บทสนทนาและบรรยายในบริบททางธุรกิจและการทำงานที่มีความยาวและซับซ้อนมากขึ้น

โดยครูที่ติว TOEIC จะสอนเทคนิคการฟัง จับใจความหลัก และสรุปความ รวมทั้งทักษะการคาดเดาและตีความจากบริบท เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แม้จะมีบางส่วนที่ฟังยากหรือได้ยินไม่ชัดเจน 

ติว TOEIC ช่วยเตรียมสอบอย่างไร เรียนแล้วคุ้มค่าหรือไม่?

ข้อดีของการติว TOEIC นั้นมีอยู่มากมาย ดังนี้

  • ได้รับการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง พร้อมคำแนะนำในการปรับปรุง
  • ได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การใช้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบ
  • เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การทำข้อสอบแต่ละพาร์ทอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฝึกปฏิบัติกับข้อสอบจำลองและแบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับการสอบ
  • มีผู้สอนผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด
  • มีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจนและช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝึก

ติว TOEIC ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้! ส่องเคล็ดลับการเรียนฉบับมือใหม่ที่คุณก็ทำได้!

การติว TOEIC นั้นเปิดกว้างสำหรับทุกคนแม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ โดยการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างกระตือรือร้นจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบและความเข้าใจที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอก็นับเป็นอีกหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างทักษะ

นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจได้ ซึ่งถ้าฝึกฝนอย่างมีวินัยและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้จากการติว TOEIC อย่างจริงจัง แม้เป็นมือใหม่ก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในการสอบ TOEIC ได้อย่างแน่นอน

เลือกติว TOEIC พร้อมพิชิตข้อสอบได้อย่างมั่นใจกับ Englishparks

คอร์สติว TOEIC กับ Englishparks

สำหรับใครที่กำลังจะสอบโทอิค การเรียนติว TOEIC กับ Englishparks นั้นเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหลักสูตร Smart TOEIC ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเจาะลึกเนื้อหาและเทคนิคในการสอบ TOEIC อย่างแม่นยำ 

โดยจุดเด่นของคอร์สนี้คือ การได้เรียนสดกับทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในการติว TOEIC โดยจะเป็นการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 10-15 คน ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสได้ซักถาม พร้อมรับคำแนะนำและเทคนิคจากผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด

สรุปติว TOEIC ทางลัดในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน!

การติว TOEIC และได้รับผลคะแนนที่ดีจะแสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางอาชีพการงานที่น่าพึงพอใจมากขึ้น และสำหรับใครที่กำลังมองหางานหรืออยากได้งานที่ใฝ่ฝันที่มาพร้อมกับค่าตอบแทนที่ดี การติว TOEIC กับ Englishparks คือทางเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ ซึ่งจะเป็นทางลัดที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณก้าวสู่จุดหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ